Most Popular Turkey Blawgs Expanded View List View

Blogs 1 - 6 of 6
Sorted by Popularity | Sort by Name | Sort by Last Post Date
Today | This Week | This Month | All Time |

Karsiliksiz Cek

Karsiliksiz Cek

http://www.karsiliksizcek.net/
 • Apr 19

  Seçilmiş Hakim ve Savcılara Yemek İddialarına Cevap

  Seçilmiş Hakim ve Savcılara Yemek İddialarına Cevap
  Seçilmiş Hakim ve Savcılara Yemek ve Ayrımcılık iddialarına CevapBir gazetenin 18 Nisan 2014 tarihli nüshasında tarafımızca İstanbul Adalet Sarayında görev yapan 100…
 • Apr 15

  İçtihat: Evde Usulsüz Arama Yapılması-Tazminat

  İçtihat: Evde Usulsüz Arama Yapılması-Tazminat
  HAKSIZ ARAMA NEDENİYLE TAZMİNATT.C.Yargıtay12. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y   İ L A M IEsas No : 2013/9105Karar No : 2013/30731Karar Tarihi : 24.12.2013 Tebliğname No : 12 -…
 • Apr 9

  Anayasa Mahkemesi (5275 S.K. 14/4) Denetimli Serbestlik Kanunu

  Anayasa Mahkemesi (5275 S.K. 14/4) Denetimli Serbestlik Kanunu
  Denetimli Serbestlik - Hakkında Başka Suçtan Soruşturma veya Tutuksuz Yargılama Devam EdenlerDenetimli serbestlik ile tahliye imkanı getiren 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinin ve 6411…
Rank this Week: 452

Çek Ma?durlar?

Çek Ma?durlar?

Turkish law blog.

http://www.cekmagdurlari.com/
 • Apr 16

  Tazyik Hapsinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma İşlemi

  Tazyik Hapsinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma İşlemi
  Taahhüdü ihlal, Nafaka borcunu ödememek ve Adli para Cezasından verilen Tazyik Hapsinde, Savcılıkça gönderilen çağrı kağıdında ihtar olup da süresinde teslim…
 • Mar 7

  Taahhüdü ihlal Hapis Cezaları Kaldırılsın

  Taahhüdü ihlal Hapis Cezaları Kaldırılsın
  İcra sırasında alacaklı tarafa veya vekiline ödeme taahhüdü verilen ve bu borcu ödemeyenlerin "Borçlunun ödeme şartını ihlal"(taahhüdü ihlal) edenlerin…
 • Feb 23

  Taahhüt Mağduru Hastanede Tutuklandı

  Taahhüt Mağduru Hastanede Tutuklandı
  Taahhüdü ihlal nedeniyle tutuklama çıkarılan Hasan Türköz, ameliyat olduğu özel hastaneden polisler tarafından Devlet Hastanesine götürülerek mahkum odasına…
Rank this Week: 754

Hukuk

Hukuk

Turkish law blog. By Samil Demir.

http://www.samildemir.av.tr
 • Feb 1

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek
  Arabuluculuk nedir?  Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı…
 • Feb 1

  Yasadışı elektronik para satışı

  Yasadışı elektronik para satışı
  Kumarbazın “elektronik para” ile dansı nasıl başladı? BDDK’nın yasadışı bahis/kumar oynayanların kredi kartı kullanmalarını engelleyici düzenlemeleri ile…
 • Oct 28

  Arabuluculuk mesleğinin avukatlar ve toplum üzerindeki olası etkileri

  Arabuluculuk mesleğinin avukatlar ve toplum üzerindeki olası etkileri
  “Bizim kültürümüzde zaten arabuluculuk var” düşüncesi doğru mu? Bu düşünce arabuluculuk ile ilgili hukuki düzenleme yapıldığını duyan insanlarda…
Rank this Week: 2343

Muzakere Blog

Muzakere Blog

Covers Turkish negotiation law.

http://blog.muzakere.org
 • Jun 2

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor
  A?a??da ilginize sundu?umuz videolarda, “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Ö?renci Yeti?iyor Projesi”  çerçevesinde,  ?zmir ili Buca ?lçesinde 18 lisede uygulanan “akran arabuluculuk” modeli hakk?nda bilgi verilmektedir.…
 • Nov 6

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?
  Av. ?amil Demir taraf?ndan kaleme al?nan ve Adalet Yay?nevi taraf?ndan “Avukat?n Uzla?ma Sa?lama Yetkisi” ad?yla yay?nlanan kitapta, uyu?mazl?k taraflar?n?n bir müzakere yöntemi olan ve  Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzla?ma…
 • Jul 21

  Türkçe müzakere kitaplar?

  Türkçe müzakere kitaplar?
  Arabuluculuk ile birlikte kazan?lmas? zorunlu yeteneklerden olan müzakereye ili?kin olarak Türkçe kaynak say?s? maalesef pek fazla de?il. Amazon.com da “negotiation” aramas?n?n sonuçlar? da bu dü?üncemi teyit ediyor. Bu durumda…
Rank this Week: 2367

karşılıksız çek ve…

karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler

Turkish legal blog.

http://karsiliksizcek.wordpress.com
 • Dec 30

  2012 in review

  2012 in review
  WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar. İşte bir alıntı: Yaklaşık 55.000 turist her yıl…
 • Feb 3

  Yeni Çek Kanunu, 6273

  Yeni Çek Kanunu, 6273
  3 ?ubat 2012 CUMA Resmî Gazete Say? : 28193 (Mükerrer) KANUN ÇEK KANUNUNDA DE????KL?K YAPILMASINA DA?R KANUN Kanun No.
 • Feb 3

  Cumhurba?kan? Çek Kanunu ‘nu onaylad?.

  Cumhurba?kan? Çek Kanunu ‘nu onaylad?.
  6273 say?l? “Çek Kanununda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun” Say?n Cumhurba?kan?m?z taraf?ndan Anayasan?n 89 uncu maddesinin birinci f?kras? ile 104 üncü maddesinin ikinci f?kras?n?n (a) bendi uyar?nca yay?mlanmak üzere Ba?bakanl??a…
Rank this Week: 4263

Tiryakioglu Law Office Blog

Tiryakioglu Law Office Blog

Covers Turkish law and foreign direct investment issues. By Prof. Dr. Bilgin Tiryakioglu.

http://tlawoffice.blogspot.com/
 • Nov 1

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie
  It is not uncommon to imagine an international divorce case where one of the spouses is a Turkish Citizen, the other, an Italian Citizen, both residing in Germany; one party initiates divorce proceedings in Germany, while the other later…
 • Nov 1

  Setting up a Company in Turkey

  Setting up a Company in Turkey
  With the passage of the Foreign Direct Investment Law in 2003, the process of establishing a company in Turkey has become a lot easier.Foreign nationals may now become shareholders of Turkish companies with no capital investment requirement…
 • Nov 1

  Aliens' Right to Work under Turkish Law

  Aliens' Right to Work under Turkish Law
  Imagine you have a great idea for a business in Turkey. You have discussed it with your partners and friends, not only that but you have done your market research for Turkey, received lots of local advice and encouragement, and finally you…
Rank this Week: 4736