Most Popular Turkey Blawgs Expanded View List View

Blogs 1 - 6 of 6
Sorted by Popularity | Sort by Name | Sort by Last Post Date
Today | This Week | This Month | All Time |

Karsiliksiz Cek

Karsiliksiz Cek

http://www.karsiliksizcek.net/
 • Aug 25

  Avukatlık Görevi Nitelikli Zimmet-Görevi Kötüye Kullanma

  Avukatlık Görevi Nitelikli Zimmet-Görevi Kötüye Kullanma
  Avukat Nitelikli Zimmet - Değişen Suç Vasfı İle Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçundan MahkümiyetYargıtayın yeni sayılan kararındaki görüş…
 • Aug 9

  Sahte Çek Resmi Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık

  Sahte Çek Resmi Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık
  SAHTE ÇEK RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK DOLANDIRICILIKÖZET : Dolandırıcılık suçunda, sanığın katılana olan borcuna karşılık çeki verdiğini beyan…
 • Aug 8

  Yargıtay: Duruşmaya Mazeretsiz Katılmayan Avukat -irtikap Suçu

  Yargıtay: Duruşmaya Mazeretsiz Katılmayan Avukat -irtikap Suçu
  DURUŞMAYA MAZERETSİZ KATILMAYAN AVUKAT - GÖERVİ İHMAL SUÇU - İRTİKAP SUÇUT.C.Yargıtay5. Ceza DairesiEsas No:2012/16008Karar No:2014/3224İlgili Maddeler:5237/m. 5, 6/1-c, 250/2, 257/2…
Rank this Week: 568

Çek Ma?durlar?

Çek Ma?durlar?

Turkish law blog.

http://www.cekmagdurlari.com/
 • Sep 15

  Prof. Dr. Ersan Şen - İcra Memuru İşlemleri- Haciz

  Prof. Dr. Ersan Şen - İcra Memuru İşlemleri- Haciz
  İnsan hayatında haklar ve borçlar vardır. Hukuki ilişkilerden kaynaklanan borçların ödenmesi gerekir. Hukuk düzeninde; hiç ödenmeyen veya eksik ödenen borçların…
 • Sep 4

  İcra Ceza Mahkeme Kararlarına C.Savcısının itiraz Hakkı

  İcra Ceza Mahkeme Kararlarına C.Savcısının itiraz Hakkı
  ÖZET: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı…
 • Jul 23

  Taahhüdü ihlal Mağduru Bu Bayram da Evine Gidemiyor

  Taahhüdü ihlal Mağduru Bu Bayram da Evine Gidemiyor
  Akıl kabiliyetini yitirdiğimiz bu ülkede, başarılı ekonomi palavrası içinde birileri sahte hayallerle caka satarken, ‘hayaldi gerçek oldu’ sloganı gölgesinde milleti…
Rank this Week: 912

Hukuk

Hukuk

Turkish law blog. By Samil Demir.

http://www.samildemir.av.tr
 • Sep 2

  Türkiye’deki davam ne aşamada?

  Türkiye’deki davam ne aşamada?
  Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ve yabancıların Türk mahkemelerinde görülen davalarının ne aşamada olduğunu takip edememeleri sorunlara yol…
 • Sep 2

  Türkiye’deki davam ne aşamada?

  Türkiye’deki davam ne aşamada?
  Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ve yabancıların Türk mahkemelerinde görülen davalarının ne aşamada olduğunu takip edememeleri sorunlara yol…
 • Feb 1

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek
  Arabuluculuk nedir?  Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı…
Rank this Week: 831

karşılıksız çek ve…

karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler

Turkish legal blog.

http://karsiliksizcek.wordpress.com
 • Dec 30

  2012 in review

  2012 in review
  WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar. İşte bir alıntı: Yaklaşık 55.000 turist her yıl…
 • Dec 30

  2012 in review

  2012 in review
  WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar. İşte bir alıntı: Yaklaşık 55.000 turist her yıl…
 • Feb 3

  Yeni Çek Kanunu, 6273

  Yeni Çek Kanunu, 6273
  3 ?ubat 2012 CUMA Resmî Gazete Say? : 28193 (Mükerrer) KANUN ÇEK KANUNUNDA DE????KL?K YAPILMASINA DA?R KANUN Kanun No.
Rank this Week: 1958

Muzakere Blog

Muzakere Blog

Covers Turkish negotiation law.

http://blog.muzakere.org
 • Jun 2

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor
  A?a??da ilginize sundu?umuz videolarda, “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Ö?renci Yeti?iyor Projesi”  çerçevesinde,  ?zmir ili Buca ?lçesinde 18 lisede uygulanan “akran arabuluculuk” modeli hakk?nda bilgi verilmektedir.…
 • Nov 6

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?
  Av. ?amil Demir taraf?ndan kaleme al?nan ve Adalet Yay?nevi taraf?ndan “Avukat?n Uzla?ma Sa?lama Yetkisi” ad?yla yay?nlanan kitapta, uyu?mazl?k taraflar?n?n bir müzakere yöntemi olan ve  Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzla?ma…
 • Jul 21

  Türkçe müzakere kitaplar?

  Türkçe müzakere kitaplar?
  Arabuluculuk ile birlikte kazan?lmas? zorunlu yeteneklerden olan müzakereye ili?kin olarak Türkçe kaynak say?s? maalesef pek fazla de?il. Amazon.com da “negotiation” aramas?n?n sonuçlar? da bu dü?üncemi teyit ediyor. Bu durumda…
Rank this Week: 4155

Tiryakioglu Law Office Blog

Tiryakioglu Law Office Blog

Covers Turkish law and foreign direct investment issues. By Prof. Dr. Bilgin Tiryakioglu.

http://tlawoffice.blogspot.com/
 • Nov 1

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie
  It is not uncommon to imagine an international divorce case where one of the spouses is a Turkish Citizen, the other, an Italian Citizen, both residing in Germany; one party initiates divorce proceedings in Germany, while the other later…
 • Nov 1

  Setting up a Company in Turkey

  Setting up a Company in Turkey
  With the passage of the Foreign Direct Investment Law in 2003, the process of establishing a company in Turkey has become a lot easier.Foreign nationals may now become shareholders of Turkish companies with no capital investment requirement…
 • Nov 1

  Aliens' Right to Work under Turkish Law

  Aliens' Right to Work under Turkish Law
  Imagine you have a great idea for a business in Turkey. You have discussed it with your partners and friends, not only that but you have done your market research for Turkey, received lots of local advice and encouragement, and finally you…
Rank this Week: 3856