Most Popular Turkey Blawgs Expanded View List View

Blogs 1 - 6 of 6
Sorted by Popularity | Sort by Name | Sort by Last Post Date
Today | This Week | This Month | All Time |

karşılıksız çek ve…

karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler

Turkish legal blog.

http://karsiliksizcek.wordpress.com
 • Dec 30

  2012 in review

  2012 in review
  WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar. İşte bir alıntı: Yaklaşık 55.000 turist her yıl…
 • Feb 3

  Yeni Çek Kanunu, 6273

  Yeni Çek Kanunu, 6273
  3 ?ubat 2012 CUMA Resmî Gazete Say? : 28193 (Mükerrer) KANUN ÇEK KANUNUNDA DE????KL?K YAPILMASINA DA?R KANUN Kanun No.
 • Feb 3

  Cumhurba?kan? Çek Kanunu ‘nu onaylad?.

  Cumhurba?kan? Çek Kanunu ‘nu onaylad?.
  6273 say?l? “Çek Kanununda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun” Say?n Cumhurba?kan?m?z taraf?ndan Anayasan?n 89 uncu maddesinin birinci f?kras? ile 104 üncü maddesinin ikinci f?kras?n?n (a) bendi uyar?nca yay?mlanmak üzere Ba?bakanl??a…
Rank this Week: 1236

Çek Ma?durlar?

Çek Ma?durlar?

Turkish law blog.

http://www.cekmagdurlari.com/
 • Jul 23

  Taahhüdü ihlal Mağduru Bu Bayram da Evine Gidemiyor

  Taahhüdü ihlal Mağduru Bu Bayram da Evine Gidemiyor
  Akıl kabiliyetini yitirdiğimiz bu ülkede, başarılı ekonomi palavrası içinde birileri sahte hayallerle caka satarken, ‘hayaldi gerçek oldu’ sloganı gölgesinde milleti…
 • Jul 1

  Taahhüdü ihlal Kanun Yararına Bozma Kararı

  Taahhüdü ihlal Kanun Yararına Bozma Kararı
  İcra ceza mahkemelerinin ne durumda olduğuna dair Yargıtayın kanun yararına bozma gerekçeleri ile ibretlik bir karar, Toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet…
 • Jun 29

  6545 Sayılı Kanun Ödenmeyen Adli Para Cezalarının İnfazı

  6545 Sayılı Kanun Ödenmeyen Adli Para Cezalarının İnfazı
  5275 sayılı Kanunun ,Adli Para Cezalarının infazını düzenleyen 106. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle Adli Para Cezasınını ödenmemesi sebebiyle ceza evinde bulunan…
Rank this Week: 1468

Karsiliksiz Cek

Karsiliksiz Cek

http://www.karsiliksizcek.net/
 • Jul 24

  Danıştay AAÜT'nin 6. Maddesinin Yürütmesini Durdurdu

  Danıştay AAÜT'nin 6. Maddesinin Yürütmesini Durdurdu
  DANIŞTAY, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ'NİN 6. MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.T.C.D A N I Ş T A YSEKİZİNCİ DAİREEsas No : 2014/1419İstemin Özeti…
 • Jul 23

  Bankacılık Kurallarına Aykırı Biçimde Kredi Kullandırmak

  Bankacılık Kurallarına Aykırı Biçimde Kredi Kullandırmak
  BANKACILIK KURAL VE TEAMÜLLERİNE AYKIRI BİÇİMDE KREDİ TAHSİS ETMEK VE KULLANDIRMAKT.CYargıtay7. Ceza DairesiEsas No : 2013/935Karar No : 2013/18726Karar Tarihi : 16.09.2013İlgili Maddeler :…
 • Jul 19

  Uyarıcı Levha Olmadan Radarla Hız Kontrolü Yapılamaz

  Uyarıcı Levha Olmadan Radarla Hız Kontrolü Yapılamaz
  YARGITAY UYARICI LEVHA OLMADAN RADARLA HIZ KONTROLÜ YAPILAMAZT.C.Yargıtay7. Ceza DairesiEsas No : 2014/2954Karar No : 2014/14281Tebliğname No : K.Y.B.- 2013/406441Y A R G I T A Y  İ L A M I2918 sayılı…
Rank this Week: 1777

Hukuk

Hukuk

Turkish law blog. By Samil Demir.

http://www.samildemir.av.tr
 • Feb 1

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek

  Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek
  Arabuluculuk nedir?  Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı…
 • Feb 1

  Yasadışı elektronik para satışı

  Yasadışı elektronik para satışı
  Kumarbazın “elektronik para” ile dansı nasıl başladı? BDDK’nın yasadışı bahis/kumar oynayanların kredi kartı kullanmalarını engelleyici düzenlemeleri ile…
 • Oct 28

  Arabuluculuk mesleğinin avukatlar ve toplum üzerindeki olası etkileri

  Arabuluculuk mesleğinin avukatlar ve toplum üzerindeki olası etkileri
  “Bizim kültürümüzde zaten arabuluculuk var” düşüncesi doğru mu? Bu düşünce arabuluculuk ile ilgili hukuki düzenleme yapıldığını duyan insanlarda…
Rank this Week: 3264

Tiryakioglu Law Office Blog

Tiryakioglu Law Office Blog

Covers Turkish law and foreign direct investment issues. By Prof. Dr. Bilgin Tiryakioglu.

http://tlawoffice.blogspot.com/
 • Nov 1

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie

  International Divorce in Turkey: Pending Cases in Different Countrie
  It is not uncommon to imagine an international divorce case where one of the spouses is a Turkish Citizen, the other, an Italian Citizen, both residing in Germany; one party initiates divorce proceedings in Germany, while the other later…
 • Nov 1

  Setting up a Company in Turkey

  Setting up a Company in Turkey
  With the passage of the Foreign Direct Investment Law in 2003, the process of establishing a company in Turkey has become a lot easier.Foreign nationals may now become shareholders of Turkish companies with no capital investment requirement…
 • Nov 1

  Aliens' Right to Work under Turkish Law

  Aliens' Right to Work under Turkish Law
  Imagine you have a great idea for a business in Turkey. You have discussed it with your partners and friends, not only that but you have done your market research for Turkey, received lots of local advice and encouragement, and finally you…
Rank this Week: 3786

Muzakere Blog

Muzakere Blog

Covers Turkish negotiation law.

http://blog.muzakere.org
 • Jun 2

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor

  10 Bin Müzakereci-Arabulucu – Lider Ö?renci Yeti?iyor
  A?a??da ilginize sundu?umuz videolarda, “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Ö?renci Yeti?iyor Projesi”  çerçevesinde,  ?zmir ili Buca ?lçesinde 18 lisede uygulanan “akran arabuluculuk” modeli hakk?nda bilgi verilmektedir.…
 • Nov 6

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?

  Avukatlar için müzakere teknikleri kitab?
  Av. ?amil Demir taraf?ndan kaleme al?nan ve Adalet Yay?nevi taraf?ndan “Avukat?n Uzla?ma Sa?lama Yetkisi” ad?yla yay?nlanan kitapta, uyu?mazl?k taraflar?n?n bir müzakere yöntemi olan ve  Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzla?ma…
 • Jul 21

  Türkçe müzakere kitaplar?

  Türkçe müzakere kitaplar?
  Arabuluculuk ile birlikte kazan?lmas? zorunlu yeteneklerden olan müzakereye ili?kin olarak Türkçe kaynak say?s? maalesef pek fazla de?il. Amazon.com da “negotiation” aramas?n?n sonuçlar? da bu dü?üncemi teyit ediyor. Bu durumda…
Rank this Week: 4767